Nói luyên thuyên, Mikel Arteta bị chê “như kẻ say rượu”

Những phát biểu của Mikel Arteta khiến nhiều người... bối rối. Ảnh: Twitter
Những phát biểu của Mikel Arteta khiến nhiều người... bối rối. Ảnh: Twitter
Những phát biểu của Mikel Arteta khiến nhiều người... bối rối. Ảnh: Twitter
Lên top