Những giải pháp cho Lionel Messi tại PSG

Huấn luyện viên Mauricio Pochettino có thể sử dụng Lionel Messi ở nhiều vị trí trong các sơ đồ chiến thuật khác nhau. Ảnh: PSG
Huấn luyện viên Mauricio Pochettino có thể sử dụng Lionel Messi ở nhiều vị trí trong các sơ đồ chiến thuật khác nhau. Ảnh: PSG
Huấn luyện viên Mauricio Pochettino có thể sử dụng Lionel Messi ở nhiều vị trí trong các sơ đồ chiến thuật khác nhau. Ảnh: PSG
Lên top