Những email cũ bị đào bới có thể sẽ "lột mặt nạ" của Man City

Man City đang đứng trước muôn vàn rắc rối. Ảnh: AFP.
Man City đang đứng trước muôn vàn rắc rối. Ảnh: AFP.
Man City đang đứng trước muôn vàn rắc rối. Ảnh: AFP.
Lên top