"Những chú lính chì" Đan Mạch có nhiều hơn sự dũng cảm tại EURO 2020

Đan Mạch đang viết tiếp câu chuyện thần kì ở EURO 2020. Ảnh: AFP.
Đan Mạch đang viết tiếp câu chuyện thần kì ở EURO 2020. Ảnh: AFP.
Đan Mạch đang viết tiếp câu chuyện thần kì ở EURO 2020. Ảnh: AFP.
Lên top