Những cánh cửa lại đóng với Ronaldo

Khả năng rất cao Cristiano Ronaldo vẫn sẽ ở lại Juventus. Ảnh: UEFA
Khả năng rất cao Cristiano Ronaldo vẫn sẽ ở lại Juventus. Ảnh: UEFA
Khả năng rất cao Cristiano Ronaldo vẫn sẽ ở lại Juventus. Ảnh: UEFA
Lên top