Nhìn từ hoàn cảnh tuyển Anh để thấy mặt trái của EURO 2020

Đội tuyển Anh càng đá càng để lại thất vọng. Ảnh: EURO 2020.
Đội tuyển Anh càng đá càng để lại thất vọng. Ảnh: EURO 2020.
Đội tuyển Anh càng đá càng để lại thất vọng. Ảnh: EURO 2020.
Lên top