Nhìn Carrick dưới lăng kính một huấn luyện viên: Đơn giản và hiệu quả

Carrick có khởi đầu thành công cùng Ronaldo và M.U. Ảnh: Champions League
Carrick có khởi đầu thành công cùng Ronaldo và M.U. Ảnh: Champions League
Carrick có khởi đầu thành công cùng Ronaldo và M.U. Ảnh: Champions League
Lên top