Nhiều Juventini hả hê, nói lời cay đắng khi Ronaldo rời Juventus

3 năm của Cristiano Ronaldo ở Juventus không phải chỉ là niềm vui. Ảnh: Juventus
3 năm của Cristiano Ronaldo ở Juventus không phải chỉ là niềm vui. Ảnh: Juventus
3 năm của Cristiano Ronaldo ở Juventus không phải chỉ là niềm vui. Ảnh: Juventus
Lên top