Nhiệm kỳ đầu của Laporta ở Barcelona có phải toàn màu hồng?

Joan Laporta đứng trước nhiệm vụ khó khăn phía trước khi tình hình tài chính ở Barcelona lúc này rất bết bát. Ảnh: Barcelona
Joan Laporta đứng trước nhiệm vụ khó khăn phía trước khi tình hình tài chính ở Barcelona lúc này rất bết bát. Ảnh: Barcelona
Joan Laporta đứng trước nhiệm vụ khó khăn phía trước khi tình hình tài chính ở Barcelona lúc này rất bết bát. Ảnh: Barcelona
Lên top