Nhận định West Ham - Chelsea: Điểm trượt của "Búa tạ"

Derby London là tâm điểm ngày thứ Bảy. Ảnh: Premier League
Derby London là tâm điểm ngày thứ Bảy. Ảnh: Premier League
Derby London là tâm điểm ngày thứ Bảy. Ảnh: Premier League
Lên top