Nhận định West Ham - Chelsea: Derby London ý nghĩa 6 điểm

Chelsea phải giữ chắc vị trí thứ 4. Ảnh: AFP
Chelsea phải giữ chắc vị trí thứ 4. Ảnh: AFP
Chelsea phải giữ chắc vị trí thứ 4. Ảnh: AFP
Lên top