Nhận định Liverpool vs Newcastle: Hi vọng cuối cùng

Liverpool đang rất khát điểm. Ảnh: AFP.
Liverpool đang rất khát điểm. Ảnh: AFP.
Liverpool đang rất khát điểm. Ảnh: AFP.
Lên top