Nhận định Barcelona - Bayern Munich: Không nhớ Messi đâu…

Khi Culé mới chỉ tạm nguôi ngoai từ thất bại 2-8 trước Bayern Munich thì câu chuyện lại được khơi dậy khi Barcelona gặp lại đối thủ. Ảnh: UEFA
Khi Culé mới chỉ tạm nguôi ngoai từ thất bại 2-8 trước Bayern Munich thì câu chuyện lại được khơi dậy khi Barcelona gặp lại đối thủ. Ảnh: UEFA
Khi Culé mới chỉ tạm nguôi ngoai từ thất bại 2-8 trước Bayern Munich thì câu chuyện lại được khơi dậy khi Barcelona gặp lại đối thủ. Ảnh: UEFA
Lên top