Nhà đầu tư Saudi Arabia rút lui, Newcastle "vỡ mộng" đổi đời

Ảnh: Daily Mail
Ảnh: Daily Mail
Ảnh: Daily Mail
Lên top