Người nhà Glazer bán cổ phần, Man United không được đồng xu nào

Avram Glazer (trái) và Joel Glazer hiện đang là đồng Chủ tịch của Man United. Ảnh: Manchester United
Avram Glazer (trái) và Joel Glazer hiện đang là đồng Chủ tịch của Man United. Ảnh: Manchester United
Avram Glazer (trái) và Joel Glazer hiện đang là đồng Chủ tịch của Man United. Ảnh: Manchester United
Lên top