Nghi thức chống phân biệt chủng tộc trước trận đấu có bắt buộc ở EURO 2020?

Phong trào "Black lives matter" có thể bị nhiều đội tuyển từ chối. Ảnh: UEFA.
Phong trào "Black lives matter" có thể bị nhiều đội tuyển từ chối. Ảnh: UEFA.
Phong trào "Black lives matter" có thể bị nhiều đội tuyển từ chối. Ảnh: UEFA.
Lên top