Ngày Ronaldo trở lại Man United không còn xa?

Chỉ cần Juventus đồng ý bán và Cristiano Ronaldo muốn, Man United sẽ có trợ lực tài chính để thực hiện thương vụ. Ảnh: Juventus
Chỉ cần Juventus đồng ý bán và Cristiano Ronaldo muốn, Man United sẽ có trợ lực tài chính để thực hiện thương vụ. Ảnh: Juventus
Chỉ cần Juventus đồng ý bán và Cristiano Ronaldo muốn, Man United sẽ có trợ lực tài chính để thực hiện thương vụ. Ảnh: Juventus
Lên top