Neymar khỏi COVID-19, hội quân tập luyện cùng PSG

Lên top