Neymar gia hạn với PSG, Barca bị cảm giác “lợi dụng và dắt mũi”

Neymar đang bị Barcelona tố là lợi dụng họ để gây sức ép với Paris Saint Germain. Ảnh: AFP
Neymar đang bị Barcelona tố là lợi dụng họ để gây sức ép với Paris Saint Germain. Ảnh: AFP
Neymar đang bị Barcelona tố là lợi dụng họ để gây sức ép với Paris Saint Germain. Ảnh: AFP
Lên top