Neymar “đổ lệ vì chấn thương": Đáng thương hay đáng trách?

Neymar luôn bị phạm lỗi rất nhiều. Ảnh: AFP
Neymar luôn bị phạm lỗi rất nhiều. Ảnh: AFP
Neymar luôn bị phạm lỗi rất nhiều. Ảnh: AFP
Lên top