Newcastle đổi đời (Kỳ 1): Trò chơi bóng đá tiêu khiển của các đại gia

Lá cờ Saudi Arabia đã xuất hiện trước cửa sân St. James Park. Ảnh: AFP.
Lá cờ Saudi Arabia đã xuất hiện trước cửa sân St. James Park. Ảnh: AFP.
Lá cờ Saudi Arabia đã xuất hiện trước cửa sân St. James Park. Ảnh: AFP.
Lên top