Nếu UEFA phạt Real Madrid, Barca, Juve, đội nào được lợi?

UEFA bắt đầu thực hiện thủ tục kỷ luật, nhưng sẽ không dễ "dọa" được Real Madrid, Barcelona và Juventus. Ảnh: Daily Mail
UEFA bắt đầu thực hiện thủ tục kỷ luật, nhưng sẽ không dễ "dọa" được Real Madrid, Barcelona và Juventus. Ảnh: Daily Mail
UEFA bắt đầu thực hiện thủ tục kỷ luật, nhưng sẽ không dễ "dọa" được Real Madrid, Barcelona và Juventus. Ảnh: Daily Mail
Lên top