Nếu Super League ra đời: Hãy xem người Mỹ kiếm tiền ra sao

Những ông chủ của Manchester United, Arsenal và Liverpool. Ảnh: AFP
Những ông chủ của Manchester United, Arsenal và Liverpool. Ảnh: AFP
Những ông chủ của Manchester United, Arsenal và Liverpool. Ảnh: AFP
Lên top