Nếu phải chia tay, Ronaldo hay Juventus có lợi hơn?

Bán đi Ronaldo, Juventus cũng không kịp tìm người thay thế. Ảnh: Clutchpoint
Bán đi Ronaldo, Juventus cũng không kịp tìm người thay thế. Ảnh: Clutchpoint
Bán đi Ronaldo, Juventus cũng không kịp tìm người thay thế. Ảnh: Clutchpoint
Lên top