"Nations League nên bị hủy, còn World Cup và Euro sẽ tổ chức hàng năm"

Lên top