Mức lương của Solskjaer không bằng một nửa Mourinho

Lên top