Muangthong United nghỉ tập vì COVID-19, Văn Lâm chơi dài tại Thái Lan

Lên top