M.U thiếu Luke Shaw tại Europa League: Brandon Williams lên "sàn diễn"

Brandon Williams nhiều khả năng sẽ thay Luke Shaw án ngữ hành lang trái của Man United. Ảnh: Getty
Brandon Williams nhiều khả năng sẽ thay Luke Shaw án ngữ hành lang trái của Man United. Ảnh: Getty
Brandon Williams nhiều khả năng sẽ thay Luke Shaw án ngữ hành lang trái của Man United. Ảnh: Getty
Lên top