Mourinho tuyên bố chưa hết thời, còn làm còn chiến đấu

Jose Mourinho vẫn còn đầy tràn động lực. Ảnh: Getty Images
Jose Mourinho vẫn còn đầy tràn động lực. Ảnh: Getty Images
Jose Mourinho vẫn còn đầy tràn động lực. Ảnh: Getty Images
Lên top