Mourinho tròn 1 năm dẫn dắt Tottenham: "Người từng trải" sẽ lên ngôi?

Ảnh: Premier League
Ảnh: Premier League
Ảnh: Premier League
Lên top