Mourinho, Guardiola lần thứ 25 đối đầu: Họ đâu có hận thù!

Giữa Pep Guardiola và Jose Mourinho chỉ là những kỷ niệm đẹp cùng sự tôn trọng lẫn nhau. Ảnh: AFP
Giữa Pep Guardiola và Jose Mourinho chỉ là những kỷ niệm đẹp cùng sự tôn trọng lẫn nhau. Ảnh: AFP
Giữa Pep Guardiola và Jose Mourinho chỉ là những kỷ niệm đẹp cùng sự tôn trọng lẫn nhau. Ảnh: AFP
Lên top