Mourinho đã từng thề sống thề chết rằng sẽ không bao giờ đến Tottenham

Lên top