Mourinho đã hết kiên nhẫn nên "nói chuyện phải trái" với Gareth Bale

Ảnh: Tottenham Hotspur FC.
Ảnh: Tottenham Hotspur FC.
Ảnh: Tottenham Hotspur FC.
Lên top