Mourinho - Bale: Sự kiên nhẫn mỏng đi và khoảng cách dày thêm

Gareth Bale và Jose Mourinho dần không nhìn về một hướng. Ảnh: AFP
Gareth Bale và Jose Mourinho dần không nhìn về một hướng. Ảnh: AFP
Gareth Bale và Jose Mourinho dần không nhìn về một hướng. Ảnh: AFP
Lên top