Một núi lý do khiến Barca “tái khủng hoảng”

Một khởi đầu tốt là chưa đủ để vực dậy Barca đang có quá nhiều vấn đề. Ảnh: Getty Images
Một khởi đầu tốt là chưa đủ để vực dậy Barca đang có quá nhiều vấn đề. Ảnh: Getty Images
Một khởi đầu tốt là chưa đủ để vực dậy Barca đang có quá nhiều vấn đề. Ảnh: Getty Images
Lên top