Mở tiệc tại Turf Moor, Liverpool xây chắc ngôi đầu bảng

Liverpool tiếp tục duy trì mạch thắng tại Premier League mùa này. Ảnh: Getty Images.
Liverpool tiếp tục duy trì mạch thắng tại Premier League mùa này. Ảnh: Getty Images.
Liverpool tiếp tục duy trì mạch thắng tại Premier League mùa này. Ảnh: Getty Images.
Lên top