Michael Carrick: "Ronaldo vui vẻ ngồi dự bị trước Chelsea"

Ronaldo hài lòng khi dự bị. Ảnh: AFP
Ronaldo hài lòng khi dự bị. Ảnh: AFP
Ronaldo hài lòng khi dự bị. Ảnh: AFP
Lên top