Michael Carrick ra mắt Man United trong vai trò huấn luyện viên tạm quyền

Michael Carrick sẽ tham gia buổi họp báo đầu tiên tại Man United trong vai trò huấn luyện viên tạm quyền. Ảnh: ManUtd
Michael Carrick sẽ tham gia buổi họp báo đầu tiên tại Man United trong vai trò huấn luyện viên tạm quyền. Ảnh: ManUtd
Michael Carrick sẽ tham gia buổi họp báo đầu tiên tại Man United trong vai trò huấn luyện viên tạm quyền. Ảnh: ManUtd
Lên top