Michael Carrick chính thức rời Man United

Michael Carrick đã rời Man United sau hơn 15 năm gắn bó. Ảnh: AFP
Michael Carrick đã rời Man United sau hơn 15 năm gắn bó. Ảnh: AFP
Michael Carrick đã rời Man United sau hơn 15 năm gắn bó. Ảnh: AFP
Lên top