Messi và Ronaldo, ai bị nhiều thẻ đỏ hơn?

Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đều đã có những lần nhận thẻ đỏ trong sự nghiệp. Ảnh: AFP
Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đều đã có những lần nhận thẻ đỏ trong sự nghiệp. Ảnh: AFP
Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đều đã có những lần nhận thẻ đỏ trong sự nghiệp. Ảnh: AFP
Lên top