Messi sẽ đến Man City ngay tháng 1.2021?

Nếu Man City gửi đề nghị mùa Lionel Messi trong tháng 1.2021, Barca khó lòng từ chối. Ảnh: AFP
Nếu Man City gửi đề nghị mùa Lionel Messi trong tháng 1.2021, Barca khó lòng từ chối. Ảnh: AFP
Nếu Man City gửi đề nghị mùa Lionel Messi trong tháng 1.2021, Barca khó lòng từ chối. Ảnh: AFP
Lên top