Messi - Ronaldo lỡ cơ hội cạnh tranh bóng vàng 2020

Quả bóng vàng 2020 sẽ không được tổ chức bầu chọn do ảnh hưởng của COVID-19. Ảnh: FF
Quả bóng vàng 2020 sẽ không được tổ chức bầu chọn do ảnh hưởng của COVID-19. Ảnh: FF
Quả bóng vàng 2020 sẽ không được tổ chức bầu chọn do ảnh hưởng của COVID-19. Ảnh: FF
Lên top