Messi nhận thêm giải Ronaldo chưa bao giờ giành được

Tranh cãi về việc Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi xuất sắc hơn sẽ không bao giờ kết thúc. Ảnh: SunSport
Tranh cãi về việc Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi xuất sắc hơn sẽ không bao giờ kết thúc. Ảnh: SunSport
Tranh cãi về việc Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi xuất sắc hơn sẽ không bao giờ kết thúc. Ảnh: SunSport
Lên top