Messi lập cú đúp đá phạt, Barca đại thắng Derby Catalan