Messi làm lành với Koeman: Trời chịu đất thì... đất cũng chịu trời

Ảnh: SPORTbible
Ảnh: SPORTbible
Ảnh: SPORTbible
Lên top