Messi ký hợp đồng mới không giải quyết hết vấn đề của Barcelona

Ký hợp đồng mới với Lionel Messi sẽ mở ra cho Barcelona một loạt nhiệm vụ cần giải quyết. Ảnh: FC Barcelona
Ký hợp đồng mới với Lionel Messi sẽ mở ra cho Barcelona một loạt nhiệm vụ cần giải quyết. Ảnh: FC Barcelona
Ký hợp đồng mới với Lionel Messi sẽ mở ra cho Barcelona một loạt nhiệm vụ cần giải quyết. Ảnh: FC Barcelona
Lên top