Messi không tới Man City, Guardiola “trước họng súng”

Huấn luyện viên Pep Guardiola đối mặt với tương lai không chắc chắn. Ảnh: SBNations
Huấn luyện viên Pep Guardiola đối mặt với tương lai không chắc chắn. Ảnh: SBNations
Huấn luyện viên Pep Guardiola đối mặt với tương lai không chắc chắn. Ảnh: SBNations
Lên top