Messi: "Không ai ở Barca đề nghị tôi thi đấu không lương"

Messi từng sẵn sàng giảm lương để ở lại Barca. Ảnh: AFP
Messi từng sẵn sàng giảm lương để ở lại Barca. Ảnh: AFP
Messi từng sẵn sàng giảm lương để ở lại Barca. Ảnh: AFP
Lên top