Messi im tiếng, Barca đứt mạch toàn thắng

Ảnh: Getty Images
Ảnh: Getty Images
Ảnh: Getty Images
Lên top