Messi đánh bại COVID-19 trên... Google

Messi trở thành từ hot bậc nhất trên Google những ngày qua, sau khi đòi rời Barcelona. Ảnh: Imago.
Messi trở thành từ hot bậc nhất trên Google những ngày qua, sau khi đòi rời Barcelona. Ảnh: Imago.
Messi trở thành từ hot bậc nhất trên Google những ngày qua, sau khi đòi rời Barcelona. Ảnh: Imago.
Lên top